Mag school mijn kind weigeren?

Eindelijk heb je een keuze gemaakt uit alle scholen in de omgeving. Je hebt je kind ingeschreven en bent tevreden met je besluit om juist voor die school te kiezen.

En dan wordt je kind geweigerd.

Mag dat zomaar?

 

Kinderen niet welkom

Elk kind heeft recht op onderwijs. Die wet hebben we in Nederland – als gevolg van het kinderwetje van Van Houten – aangenomen in 1900 en is sinds 1 januari 1901 van kracht. Toch mogen scholen besluiten om bepaalde kinderen op school te weigeren.

Er zijn vier gevallen waarin dat kan.

 

#1 Geloofsovertuiging

Binnen het bijzonder onderwijs mag een kind geweigerd worden als een levensovertuiging of geloofd niet strookt met die van de school.

 

#2 Wachtlijst

Sommige scholen zijn zo populair dat de klassen volstromen. In dat geval kan een wachtlijst worden opgesteld. Kinderen worden in die gevallen niet direct geweigerd, maar komen ook niet direct in aanmerking tot een  plaatje binnen de school.

 

#3 Woonplaats

Het kan zijn dat een school je weigert omdat kinderen in de eigen omgeving van de school voorrang hebben. Woon je buiten het vastgestelde verzorgingsgebied van de school, dan zou het kunnen dat de school je weigert.

 

#4 Zindelijkheid

Kinderen die nog niet zindelijk zijn als ze naar de basisschool gaan, mogen geweigerd worden. Het is de verantwoordelijkheid en taak van ouders om ervoor te zorgen dat kinderen zindelijk zijn voordat ze naar de kleuterschool gaan.

 

Geweigerd, wat nu?

In veel gevallen dwingt de wet een basisschool te zoeken naar een alternatief. Wanneer je je kind bij basisschool A aanmeldt en deze school je kind weigert, moet basisschool A op zoek naar een ander plekje. Lukt dat en biedt basisschool A aan om je kind op basisschool B te plaatsen, dan moet je dit accepteren of zelf voor een alternatief zorgen.

Basisscholen die zijn aangesloten bij een overkoepelende stichting, kunnen dus onderling kinderen doorverwijzen naar andere scholen.