Dit moet je kind kunnen als het naar school gaat

Ouders van bijna vierjarigen stellen zich vaak de vraag wat hun kind moet kunnen voordat het naar school gaat. Immers is een kind pas leerplichtig vanaf vijf jaar. Toch kiezen de meeste ouders er – in het belang van hun kind – voor om op 4-jarige leeftijd naar de kleuterklas te gaan.

Wel zijn er een aantal voorwaarden voordat de basisschool je kind in een klas plaatst. Zo moeten kinderen verstaanbaar kunnen praten (Nederlands), over een woordenschat beheersen en moeten ze zindelijk zijn.

Om te bepalen welke vaardigheden je kind moet beheersen, maken we onderscheid in de cognitieve vaardigheden en de praktische vaardigheden.

Cognitieve vaardigheden zijn de vaardigheden die gaan over het weten, begrijpen en kennis.

Praktische vaardigheden zijn vaardigheden die je kind moet kunnen (zoals zelfstandig naar het toilet kunnen, zichzelf verstaanbaar kunnen maken).

Wat dat betreft is er een duidelijke verdeling van vaardigheden. De praktische zaken worden door de ouders thuis verzorgd, terwijl de school de cognitieve vaardigheden verder ontwikkelt.

 

Praktische vaardigheden

Deze praktische vaardigden moet je kind kunnen voordat hij of zij naar school mag:

 • Om hulp durven vragen
 • Zelfstandig naar het toilet gaan
 • Belangstelling tonen voor andere kinderen
 • In interactie gaan met andere kinderen
 • Verstaanbaar (Nederlands) kunnen praten
 • Een vouwblaadje dubbelvouwen
 • Op zijn/ haar beurt wachten
 • Zich prettig voelen in een grotere groep
 • Zich zelf aan- en uitkleden (met het oog op gym- en beweeglessen)
 • Zich concentreren op een taakje
 • Bouwen met blokken

 

Cognitieve vaardigheden

De cognitieve vaardigheden die je kind moet beheersen zijn onder te verdelen in rekenen en taal.

Rekenen:

 • Heeft al eens kennis genomen van driehoeken, cirkels, vierkanten
 • Heeft gehoord van de basiskleuren rood, blauw, geel en groen
 • Kan een beetje tellen (bijvoorbeeld tot 3)
 • Herkent enkele van de symbolen die bij getallen horen
 • Heeft besef van begrippen als voor, naast, in en op
 • Snapt begrippen als groter, langer, hoger, kleiner
 • Heeft besef van tijd (ochtend en middag, avond en nacht)

 

Taal:

 • Heeft een passieve woordenschat van 4.000 woorden
 • Heeft een actieve woordenschat van 2.000 woorden
 • Herkent lettersymbolen
 • Mag nog fouten maken met verkeerde vervoegingen als “ik zwemde”
 • Kan eenvoudig samengestelde zinnen maken (en, dan, toen) en vraagzinnen
 • Weet dat er een relatie tussen klanken en letters is

 

Veel gestelde vragen

Mijn dochter mag niet naar school, omdat ze nog niet zindelijk is. Mag de school haar weigeren?

Ja, de school mag kinderen die niet zindelijk zijn weigeren. Voor u als ouder is dat natuurlijk erg lastig, maar verplaatst u zich ook in de leerkracht. Die heeft zorg voor 20 tot soms wel 30 (of meer) kinderen en kan niet voortdurend mee naar het toilet en de klas zonder toezicht achterlaten.

Mijn dochter vindt het erg wennen op school. Mag ik haar ’s middags thuis houden?

In overleg met de school mag u uw dochter ’s middags thuis houden. Het komt vaker voor dat jonge en net startende kleuters bij moeten komen van een dagdeel op school.

 

Wist je dat…

 • 000 kleuters per jaar met een taalachterstand beginnen op de basisschool? Deze taalachterstand kan wel 2 jaar zijn en hangt vaak samen met het opleidingsniveau van de ouders en het spreken van een andere taal in de thuisomgeving. Het is van essentieel belang om met kleuters Nederlands te spreken en hier al op de peuterspeelzaal aandacht aan te schenken.
 • er veel leuke apps zijn om je kind cognitieve vaardigheden te laten oefenen, zoals Dr. Panda, Tel de dieren en Juf Jannie.