Ik ben het niet eens met het schooladvies

Helaas gebeurt het dat de leerkracht in groep 8 een schooladvies geeft waar de ouders zich niet in kunnen vinden. 1 op de 5 ouders geeft aan de twijfelen over het schooladvies en 1 op de 10 is het uitgesproken niet eens met het advies van de leerkracht.

Maar het schooladvies van de leerkracht is wel bindend.

Wat kun je als ouder doen als je het niet eens bent met het schooladvies?

 

Het schooladvies

Het schooladvies is het niveau voor vervolgonderwijs dat de leerlingen in groep 8 van hun juf of meester krijgen. Of je naar het vmbo, de havo of het vwo gaat hangt van dit advies af.

De meeste scholen geven het schooladvies ergens tussen november en begin januari, omdat in januari en februari de meeste open dagen zijn.

In maart moeten kinderen uiterlijk  zijn ingeschreven op het middelbaar onderwijs.

 

Niet eens…

Voor veel ouders is het dus een herkenbare situatie: je krijgt het advies van de leerkracht, maar het valt niet uit zoals je gedacht had. In verreweg de meeste situaties geeft de school een lager advies dan de verwachting van de ouders. In een enkel geval wordt een kind te hoog ingeschat volgens de ouders.

Het is vervelend als je het als ouder en school niet met elkaar eens bent. Want wie heeft er nu echt gelijk? Wie kent jouw kind het beste? Daarnaast is het advies van de school bepalend en trek je als ouder dus aan het kortste eind.

 

Praat erover

Het belangrijkste dat je als ouder kan doen is erover blijven praten met de leerkracht. Word niet boos, want hiermee gooi je wellicht je eigen glazen in. Vraag wel om uitleg en onderbouwing van het advies. Wáárom vind de leerkracht dat jouw kind beter op een bepaald niveau past? Misschien dat je door die onderbouwing zelf ook wel anders naar de situatie gaat kijken.

Je kan ook met de leerkracht afspreken dat je het aan je kind laat. Wil jouw kind zelf een hoger advies? Zijn er dan op school nog mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen? Dit verschilt per school, maar er kunnen mogelijkheden zijn.

 

Heroverweging

Vraag ook altijd naar de heroverweging van het schooladvies, als straks de Eindtoets is afgenomen. De Eindtoets wordt echter pas in april afgenomen, waardoor kinderen al ingeschreven moeten staan. Maar wanneer die Eindtoets een hoger resultaat laat zien dat het advies, is de school verplicht om het advies te heroverwegen. Het kan dan zomaar zijn dat een kind op het laatste nippertje toch nog op een ander niveau geplaatst wordt.

Het is wel goed om van tevoren hier afspraken over te maken met de school. Zet je kind ook niet onder druk om hoger te gaan scoren op een Eindtoets, want daarmee krijg je alleen maar een vertekend beeld.

 

Samenvatting

Een tegenvallend schooladvies of een advies anders dan de verwachting van ouders, is erg vervelend. Gelukkig kun je als ouder met de leerkracht in gesprek om over het advies te praten. Een onderbouwing kan daarbij erg verhelderend zijn en ook jouw inzichten doen veranderen. Wanneer het advies niet aangepast kan worden op basis van een gesprek, kun je altijd nog een heroverweging proberen.