Welke begeleiding krijgen leerlingen met dyslexie?

Wanneer leerlingen moeite hebben om van letters en woorden spraakklanken te maken, kan er sprake zijn van dyslexie.

Een test kan uitwijzen of een kind dyslectisch is.

Wanneer dat het geval blijkt te zijn, zijn er verschillende hulpmiddelen en aanpassingen denkbaar op de basisschool. Zo kunnen kinderen met dyslexie gebruik maken van luisterboeken en extra leestijd.

Scholen bepalen zelf de hulpmiddelen die zij inzetten en de wijze waarop leerlingen met dyslexie begeleid worden.

 

Gerichte ondersteuning

Kinderen met leesproblemen krijgen in het basisonderwijs gerichte ondersteuning. Er zijn scholen die extra goed hebben nagedacht over dyslexie en een protocol hebben opgesteld. In dit dyslexieprotocol staat hoe zij omgaan met kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld. Een school is verplicht om in het zorgplan op te nemen welke methoden en hulpmiddelen er voor deze kinderen worden gebruikt.

 

Voortgezet onderwijs

Op middelbare scholen wordt er ook rekening gehouden met dyslectische kinderen. Zo krijgen deze kinderen diverse aanpassingen aangereikt, zoals:

  • In plaats van schriftelijk een mondelinge toets afnemen;
  • Extra tijd tijdens examens en tentamens;
  • Gebruik mogen maken van hulpmiddelen (computer met spellingcontrole of een daisyspeler om teksten voor te laten lezen);
  • Extra begeleiding bij vakken als spelling, taal en lezen (meestal in samenwerking met een remedial teacher).

 

Dyslexieverklaring

Het kan in veel geval helpen om een dyslexieverklaring te krijgen. Er zijn diverse bureaus die tetst afnemen en een verklaring af kunnen geven. Wanneer de school de vermoedens van dyslexie steunt, kan deze verklaring vanuit school worden aangevraagd middels een test. Ouders kunnen er echter ook zelf voor kiezen om een kind te laten controleren op dyslexie.

Een verklaring kan nuttig zijn, want de zwaarte van de dyslexie wordt erin vastgesteld. Ook staan de belemmeringen er uitvoerig in geschreven en wordt er een aantal hulpmiddelen en aanpassingen geadviseerd.

Een erkende psycholoog of orthopedagoog (gespecialiseerd in leerstoornissen) mag een dyslexieverklaring afgeven.