Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid. Ongetwijfeld een veelgehoorde term in het onderwijs waarbij jij heel wat vraagtekens plaatst. Want dan kom je een keer mee op school om je kind af te zetten, ziet de leerkracht je niet staan!

Wat bedoelt de school met ouderbetrokkenheid? Hoe “doe” jij aan ouderbetrokkenheid? En wat zijn do’s en dont’s op dat gebied?

 

Ouderbetrokkenheid

Veel ouders hebben onterecht het idee dat ze consument zijn. Ze denken dat ze de school als dienst inkopen, loslaten op hun kind en dan ook nog veel eisen kunnen stellen. Zo geven de ouders van Miep in groep 1 al aan dat ze minstens advocaat moet kunnen worden en willen de ouders van Gijs dat hij alleen maar veganistische traktaties krijgt.

Helaas werkt het zo niet op een school. Ouders zijn geen klant, maar eerder participant. Ouderbetrokkenheid betekent dat de school en de ouders samen zorgdragen voor de ontwikkeling van het kind. Daaronder valt betrokkenheid bij het hele schoolse spektakel.

 

Meedenken mag, meebeslissen niet

Kort gezegd komt het erop neer dat je als ouder altijd mag meedenken. Je mag je ideeën spuien en je mening geven. Maar meebeslissen gebeurt niet. Wie als ouder nog enige inbreng wil hebben in beslissingen op schoolniveau, kan het beste bij de MR (Medezeggenschapsraad aansluiten), want daar worden soms nog beslissingen genomen.

Het is ook maar goed dat niet iedereen mag meebeslissen. Want zoveel ouders, zoveel meningen en visies. Dat kan nooit goed zijn.

Heb dus de verwachting dat de school goed weet wat ze doet. Lees van tevoren ook altijd de visie van een school en voorkom dat je straks op een school terecht komt waar ze eigenlijk alles doen dat tegen jouw principes indruist…

 

Van luizenmoeder tot kookteam op kamp

Ouderbetrokkenheid betekent dat je je opwerpt als luizenmoeder, klaar-over, klassenouder, voorleesmoeder, overblijfmoeder, meegaat met uitjes en je opgeeft voor het kookteam op kamp. Kortom: je doet van alles om de school te ondersteunen.

Maar ouders die betrokken willen zijn op school gaan vaak aan het belangrijkste aspect voorbij: de betrokkenheid bij hun kind. Ouderbetrokkenheid betekent ook dat je als ouder weet wat je kind leert en doet op een dag. Vraag dus regelmatig naar wat er op school geleerd en gedaan is, help mee met huiswerk en geef je zo nu en dan op als hulp gevraagd wordt.

 

Voor wat hoort wat…

Op veel basisscholen klinken dezelfde geluiden. Waarschijnlijk lopen op alle scholen ook ongeveer dezelfde types rond. Zo zijn er “betrokken” ouders die het idee hebben dat ze daar iets voor terug kunnen verwachten. Niet zelden worden ouders, die acht jaar lang de benen onder hun lijf vandaan rennen voor de school, in groep 8 teleurgesteld. Want Els krijgt niet dat VWO-advies waarmee ze arts kan worden, maar VMBO-TL. Tot stampvoeten aan toe verlaten ze uiteindelijk de school. Ze dachten dat ze voor hun hulp wel wat terug zouden kregen.

Helaas, zo werkt het niet. Naast eeuwige dank en (als de potjes het toestaan) een bloemetje of een bon aan het einde van het schooljaar, moet je er niet teveel van verwachten. Maar daar doe je het ook niet voor.

 

Wil jij een betrokken ouder zijn? Do’s en dont’s…

We willen allemaal graag weten wat er op school gebeurt. We willen allemaal betrokken zijn als ouder. Maar er zijn wel degelijk regels. Hieronder de do’s en dont’s voor goede ouderbetrokkenheid.

 

Do:

 • Blijf geïnteresseerd in wat er op school gebeurt door te vragen wat je kind geleerd en gedaan heeft;
 • Lees de klassenblog, nieuwsbrieven en mails van de leerkracht;
 • Ga mee als er een uitje is;
 • Geef je – als je tijd hebt – op om de school te ondersteunen (ook in andere klassen dan die van je eigen kind);
 • Help je kind bij het maken van huiswerk;
 • Ga naar ouderavonden, informatiemiddagen en tien minutengesprekken;
 • Laat blijken dat je school belangrijk vindt en geef het juiste voorbeeld door positief en opbouwend over school te praten.

Don’t:

 • Betrek je kinderen niet bij discussies met de leerkracht en vecht conflicten met de betrokkenen uit;
 • Ondermijn nooit het gezag van de leerkracht van je kind;
 • Bekritiseer de houding van de leerkracht thuis niet;
 • Lap de schoolregels niet aan je laars (je hebt immers zelf voor deze school – en dus ook haar regels – gekozen).